Akreditace

PŘEDPISY:
Organizátor akce si vyhrazuje právo poskytnout konkrétní počet a typ vstupů pro tisková média (dle typu média), které opravňují k přístupu do určitých oblastí festivalu (stage, zóna pro tisk, VIP..)
Členové médií se musí za každých podmínek řídit pravidly a instrukcemi členů produkce festivalu (Stage manager, supervisor tisku atd.). Při porušení těchto pravidel bude dotyčná osoba nucena opustit akci.
Pokud organizátor neuvede jinak, členové médií nemají přístup do backstage a nemají povoleno fotit či natáčet backstage.
O rozhovory s umělci musí být předem zažádáno skrze organizátora.
Vstupenky, pracovní vizitky a jakékoliv propagační materiály nesmí být na události distribuovány bez předchozího souhlasu organizátora.

COPYRIGHT: Médium se zavazuje k připsání veškerých autorských práv na pořízené fotografie a/nebo videa z události organizátorovi události. Médium taktéž bez svolení organizátora události není oprávněno v jakékoliv situaci a pozici poskytnout zmíněné fotografie a/nebo videa třetím stranám pro jakékoliv účely.
Organizátor události má povolení k využití všech PR výstupů médií pro jakékoliv účely. (během událostí, televizního přenosu, šíření ve formě CD/DVD, merchandise, nabídky ke stažení online, podcasty, streaming, na internetu obecně, v sociálních médiích, rádiu, filmech, v tisku, promo materiálech, reklamách..) Při spolupráci s třetí stranou při nahrávání a postprodukci zmíněných fotografií/videí se médium zavazuje k převedení a přepsání všech autorských práv a dalších práv souvisejících, organizátorovi události.
Médium nesmí publikovat fotografie/videa obsahující loga nebo obchodní značky jiných než oficiálních sponzorů události.
Veškeré mediální výstupy z události musí být doručeny organizátorovi nejpozději 20 dní po jejím ukončení.

Organizátor události si při porušení jakýchkoliv výše uvedených pravidel nárokuje právo k odvolání zástupců média z události, bez nároku na jakékoliv odškodnění v této situaci.

Odesláním vyplněného formuláře médium potvrzuje porozumění a souhlas se všemi výše uvedenými podmínkami a pravidly organizátora výše uvedené akce.