Zodpovědnost

GreenWorx

Program GreenWorx navazuje na již existující program Rollin’ Green a rozšiřuje tak odpovědnost vůči životnímu prostředí na všech našich eventech. Kromě našich akcí ale program zahrnuje i zodpovědné chování v našich kancelářích a zázemí během celoročních příprav.

Hlavním cílem programu je nastavení minimálního eko standardu, který by každá akce pod hlavičkou Beatworx měla naplňovat. Po dosažení tohoto základního rámce si pak program klade za cíl rozšiřovat své aktivity v oblasti udržitelnosti a zvyšovat tak standard eventů v České republice.

Inspirací pro tyto aktivity jsou české i zahraniční festivaly věnující se eko problematice, závěry projektu Rollin‘ Green, námi nabyté zkušenosti z eventů a v neposlední řadě i zpětná vazba od návštěvníků a dodavatelů.

CharityWorx

Program CharityWorx se věnuje dobročinné pomoci. Tato pomoc se v rámci programu zaměřuje vždy na jeden či dva vybrané projekty, které jako Beatworx podporujeme a to nejen finančně, ale i v rámci dalších aktivit.

Charitativních a nadačních programů je v České republice nespočet. CharityWorx má proto za úkol vybrat takové projekty, které jsou daným způsobem blízké našemu zaměření i hodnotám. Cílem programu je následně vybraný charitativní projekt představit veřejnosti, edukovat veřejnost o daném tématu a dostat ho tak více do povědomí.

Letošní rok bude v rámci programu probíhat spolupráce s Českou asociací paraplegiků – CZEPA, která se zaměřuje na hájení práv a zájmů vozíčkářů po poranění míchy. V rámci této spolupráce plánujeme hned několik aktivit, jako třeba přednášky na dané téma či společný merchandise. Díky této spolupráci tak navíc získáme i my nové zkušenosti o tom, jak zlepšovat bezbariérový přístup na našich eventech.

SmartWorx

Program SmartWorx si klade za cíl zvýšení pocitu bezpečí návštěvníků a bezpečí jako takového na všech našich akcích. Je tak srdcem zodpovědné správy našich eventů, a to ať už se jedná o vydání jasných statementů, že netolerujeme jakékoliv projevy diskriminace, sexismu, rasismu, homofobie atp., tak edukaci našeho publika zajišťující bezpečnost.

Cílem tohoto programu však není vyvolávat paniku nebo jakkoliv vytvářet pocit nebezpečí, ale naopak tyto pocity eliminovat patřičnými informacemi.