Milovický festival Let it Roll přináší prý kraji i státu miliony

Pořadatelé festivalu si nyní nechali zpracovat nezávislou analýzu ekonomického dopadu festivalu jak na Středočeský kraj, tak na celou Českou republiku. Čísla jsou to rozhodně velmi zajímavá.

Organizátoři také potvrdili, že i do budoucna mají zájem pořádat slavný festival právě v Milovicích. „Pro další ročník s tímto areálem rozhodně počítáme,“ uvedl Ondřej Vrba z pořadatelského týmu. To nakonec vyplývá i ze smlouvy, kterou mají pořadatelé uzavřenou s místní radnicí. „Smlouva byla uzavřena na tři roky. Dva ročníky se už odehrály, ten třetí se bude konat příští rok. O dalším postupu budeme s pořadateli jednat,“ řekla mluvčí milovické radnice Lucie Petrtýlová.

Nyní už ke zmíněným číslům z aktuální analýzy. Podle organizátorů letos v srpnu navštívilo festival 22 551 návštěvníků z celkem 64 zemí, z čehož ti zahraniční tvořili zhruba dvoutřetinový podíl. Nejvíce jich bylo z Německa a z Rakouska, celkově se na festival podívali lidé z 35 evropských a 29 zemí mimo Evropu. Dohromady návštěvníci podle této analýzy utratili na území České republiky přes 155 milionů korun.

Ondřej Vrba konstatoval, že dopadem těchto výdajů bylo pak zvýšení obratu přímých i nepřímých dodavatelů zboží a služeb na území republiky o neuvěřitelných 254 milionů korun. Výdaje návštěvníků navíc podle analýzy přispěly k tvorbě či zachování přibližně 149 celoročních pracovních míst a zajímavostí také je, že přibližně 76 % uvedených dopadů způsobily právě výdaje zahraničních návštěvníků.

Festival Let It Roll měl tímto přispět do stání pokladny částkou okolo 44 milionů korun. Zhruba 24 milionů získal stát na DPH, spotřebních daních a dalších cca 20 milionů na odvodech na sociální a zdravotní pojištění a také na poplatcích obcím Milovice a Straky. Středočeský kraj zaznamenal zvýšení obratu místních podniků až o 54 milionů korun, HDP kraje se díky němu zvýšil minimálně o 12,3 milionu korun a tyto prostředky podle studie pokryly platy na více než 25 pracovních míst po celý rok.

Téměř všechny tyto dopady (97 %) mají dle analýzy na svědomí návštěvníci z jiných krajů ČR a ze zahraničí. Jde tedy o čisté přínosy, o které by byl Středočeský kraj ochuzen, pokud by se festival konal jinde. „Veškeré výsledky analýzy, ze které tento text čerpá, jsou navíc poměrně konzervativního charakteru a dá se tedy předpokládat, že reálné dopady na ekonomiku jsou ještě mnohem vyšší,“ doplnil Vrba.

Uvedená čísla podle organizátorů poměrně přesvědčivě naznačují, že jak Let It Roll, tak i další velké festivaly na území ČR mají opravdu nezanedbatelný dopad jak na ekonomiku míst, kde se pořádají, tak na ekonomiku celé země. “Jejich společný roční přínos by se dal počítat ve stamilionech, nemluvě o blahodárném přínosu na kulturní povědomí o naší malé zemi ve světě,” uzavřel Vrba.